De driehoek van de ambtenaar

In de gemeentelijke dienstverlening zit een KCC-medewerker (Klantcontcenter-medewerker) vaak in het volgende spanningsveld:

Als AMBTENAAR heb je ten eerste je wettelijke taak uit te voeren (GEMEENTE). Alles wat je doet en zegt zal uitdrukking moeten geven aan het communiceren en handhaven van wetgeving en verordeningen.

Ten tweede heb je te maken met de publieke opinie (BURGER). Deze opinie kan zowel van een individuele burger zijn of de beeldvorming van de maatschappij als geheel.

Als laatste, en die wordt nog wel eens over het hoofd gezien, heb JIJZELF  als persoon zelf ook een bepaalde opvatting. Die kan je danig in de weg zitten.

Het is de uitdaging om de belangen van de GEMEENTE uit te dragen. In een helder en duidelijk contact met de BURGER, waarbij je jouw persoonlijke oordeel parkeert.