De driehoek van de ambtenaar

In de gemeentelijke dienstverlening zit een KCC-medewerker (Klantcontcenter-medewerker) vaak in het volgende spanningsveld:

Als AMBTENAAR heb je ten eerste je wettelijke taak uit te voeren (GEMEENTE). Alles wat je doet en zegt zal uitdrukking moeten geven aan het communiceren en handhaven van wetgeving en verordeningen.

Ten tweede heb je te maken met de publieke opinie (BURGER). Deze opinie kan zowel van een individuele burger zijn of de beeldvorming van de maatschappij als geheel.

Als laatste, en die wordt nog wel eens over het hoofd gezien, heb JIJZELF  als persoon zelf ook een bepaalde opvatting. Die kan je danig in de weg zitten.

Het is de uitdaging om de belangen van de GEMEENTE uit te dragen. In een helder en duidelijk contact met de BURGER, waarbij je jouw persoonlijke oordeel parkeert.

Gastvrijheid

Gastvrijheid wordt steeds belangrijker in de dienstverlening bij de overheid. Daartoe hebben we al een aantal mooie projecten mogen doen bij diverse gemeenten.

In de kern vraagt het een oprechte nieuwsgierigheid en het vermogen het eigen oordeel uit te kunnen stellen. Als die houding voelbaar is dan zijn we een hele stap verder.

Aan de slag bij Ocaro Traning!

Een geweldige ontwikkeling heeft zich voorgedaan! Per 1 augustus 2013 zal ik in dienst treden bij Ocaro!

Dit trainings-en opleidingsinstituut is gevestigd in Eerbeek en richt zich op klantcontact bij gemeenten en bedrijven. Ik zal als allround trainer en coach ingezet worden op de diverse trajecten die Ocaro aanbiedt. Een geweldige uitdaging die ik met beide handen aangrijp!