Helaas, geen nieuwe theatertour Van der Aa’s & Zekhuis in 2014

Door een teleurstellende voorverkoop zien wij ons genoodzaakt de tour 2014 in zijn geheel te annuleren. Dit is spijtig maar op dit moment realiteit. Dit houdt niet in dat de Van der Aa’s & Zekhuis als muziektheatergezelschap ophoudt te bestaan! Wij blijven hoopvol en komen zeker weer in actie als de tijd daar rijp voor is.